Projektledning

Projektledningssystem

Har ni projekt där tekniska komplexiteten är hög och en tydlig processtyrningen är av vikt för att lyckas? eller vill ni helt enkelt ha en ökad effektivitet, bättre utfall och glädje i era projekt? Kanske ett förändringsprojekt som kräver det där lilla extra? 

Våra tekniska projektledare kan hjälpa er. Genom resursförstärkning hjälper vi just er organisation att lyckas.

Är ert behov att bygga ett effektivt projektledningssystem som gör att ni kan leverera projekt i världsklass? Välj traditionell, hybrid eller agil metodik, vi hjälper er hela vägen.

Vårt erbjudande

Projektledning

Vi kan hjälpa er med tekniska projekt oavsett vilken typ av projekt.

 • Utvecklingsprojekt
 • Orderprojekt
 • Integrationsprojekt
 • Turn-key projekt 
 • Automationsprojekt, 
 • IT-projekt
 • Förändringsprojekt

Vi kan ingå i ert befintliga team eller hantera det som ett Igknight projekt. 

Vi har stor erfarenhet av teknisk projektledning, förändringsledning och vad som är viktiga nycklar för att lyckas med ett projektinitiativ. Vi har kunskap inom traditionell (waterfall), hybrid och agil metodik. 

Vi drivs av ett brinnande intresse för organisationsutveckling och projektstyrning gärna kopplat till någon form av industriellteknik, digitalisering eller produktutveckling, då levererar vi som bäst.

Kanske har ni ett förändringsprojekt som kräver extra fokus och specifik projekterfarenhet. När det gäller transformationsprojekt eller större förändringsprojekt som påverkar stora delar av organisationen arbetar vi med Kotters 8-stegs förändringsmodell och kopplar gärna på en agil metodik som Half Double Methodology där grundstenarna i IMPACT, FLOW och LEADERSHIP verkligen ligger oss nära.

Ett motto som vi lever efter är tillsammans är vi starka, vi tror på att en gemensam riktning är ett krav och att ett starkt team med tydligt fokus kan uträtta mirakel. Detta speglar vårt tankesätt och filosofi om hur projekt ska genomföras.

Projektledningscertifiering från PMI (PMP) och Scrum.org (Scrum master) stärker vår kunskap inom det vi kan leverera till våra kunder.

.

Projektledningssystem

Projektledningssystem för leverans i världsklass, detta kan vi hjälpa er med:

 • Vi har stor erfarenhet av vad som är av vikt för att lyckas för ett projektkontor, traditionell styrning, agil- eller hybrid- projektmetodik.
 • Projektramverk, komplett Project Governance modell som täcker ert hela eco system för projektstyrning.
 • Digitalt projektledningssystem som stödjer ramverk. Ett mycket bra system "out-of-the-box", låg kostnad och snabb uppstart. Stödjer både traditionell, hybrid och agil projektstyrning.
 • Tydlig processtruktur med projektledningsmallar. För traditionell och agil projektstyrning.
 • Utbildningspaket för projektledare. 
 • Projektledning grundutbildningar samt fördjupningskurser. För traditionell projektstyrning och agile metodik. Detta erbjuds via vår partner Adding Value Consulting.
 • Certifieringskurser, PMI samt Prince2.
 • Resursförstärkning för att så effektivt som möjligt implementera ramverk och system samt lyfta er personal, organisation och projektleveranser till en helt ny förbättrad nivå. 
 • Resurssättning för projekt där det krävs hög kompetens inom projektledning. Erfarna projektledare och scrum master kan underlätta er resa till en projektstyrning i världsklass.

Varför inte bara ta en kaffe och prata om ert specifika förändringsinitiativ eller projektkontor och vikten av en tydlig Project Governance? Det är en nyckel till framgång om ramverket är enkelt, förankrat och tydligt i en projektorganisation. Valen är inte alltid så enkla, vi hjälper er.

Vad sägs om en kopp kaffe?